Nghiệm thu hết thời gian bảo hành các cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh

Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1906/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2014.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng 05 công trình, gồm: Cầu treo dân sinh Ông Bon (xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây) do Công ty TNHH MTV Duyên Hải – Bộ Quốc Phòng thi công; các cầu treo dân sinh: Làng Bung (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà), Nước Nẻ (xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ), Gọi Re (xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) do Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 thi công và cầu treo dân sinh Nước Lăng (xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) do Công ty TNHH Ngọc Minh thi công. Các công trình cầu treo nêu trên được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2015; thời gian bảo hành công trình theo hợp đồng xây lắp được ký kết là 03 năm.

Thực hiện ủy quyền của Ban Quản lý dự án 3 (Đại diện Chủ đầu tư) tại Công văn số 305/BQLDA3-PID2 ngày 05/3/2019 về việc nghiệm thu hết thời gian bảo hành các cầu treo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc Đề án 186 cầu treo dân sinh; Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra hiện trường 05 công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trên địa bàn các huyện: Sơn Tây và Sơn Hà vào ngày 08/4/2019; trên địa bàn huyện Ba Tơ vào ngày 09/4/2019). Kết quả kiểm tra, các bên đánh giá các công trình đảm bảo chất lượng, không có hư hỏng xảy ra và thống nhất nghiệm thu hết thời gian bảo hành.

Phòng QLDA2

Quang Định

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.