Khởi sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 20/3/2017; dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm Chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB trải dài trên địa bàn 02 xã: Tịnh Khê và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6205/UBND-CNXD ngày 11/12/2020 về việc khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi (cầu Cổ Lũy); trong thời gian qua Ban Quản lý đã chủ động phối hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan tích cực trong công tác vận động, đối thoại đối với 03 hộ dân còn lại chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú.

Đến nay, hộ ông Phạm Văn Đào (vợ là bà Đặng Thị Xây) đã chấp hành nhận tiền bồi thường và hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công công trình vào ngày 16/12/2020. Đồng thời, qua buổi họp vận động và thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức lực lượng cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đến hộ ông Huỳnh Nhân (vợ là bà Bùi Thị Chi) vào chiều ngày 16/12/2020 tại UBND xã Nghĩa Phú thì hộ ông Huỳnh Nhân đã chấp hành nhận tiền và thống nhất bàn giao mặt bằng thi công công trình vào ngày 26/12/2020.

Ảnh: Các vị trí vướng GPMB phía bờ Nam dự án cầu Cửa Đại

 

Ảnh: Cụm nhà phía Đông bị vướng mắc GPMB phía bờ Nam dự án Cầu Cửa Đại đã được giải tỏa xong

Như vậy, đến nay trên toàn bộ dự án chỉ còn tồn tại hộ ông Bùi Văn Mực và bà Lê Thị Anh chưa chấp hành nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án với tổng diện tích đất còn lại chưa bàn giao là 581,7m2 / 03 thửa đất.

Trong thời gian đến, Ban Quản lý tiếp tục tích cực phối hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan để giải quyết tồn tại, vướng mắc đối với hộ ông Bùi Văn Mực và bà Lê Thị Anh trong cuối tháng 12/2020 để sớm thi công hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt./. 

Hiển Duy-P.QLDA2

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.