Họp giao ban tiến độ thi công xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Ngày 19/8/2020, đồng chí Hà Hoàng Việt Phương – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Ban QLDA), chủ trì tổ chức họp giao ban tiến độ thi công xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, rà soát đánh giá các hạng mục cần hoàn thành điểm dừng kỹ thuật vượt lũ chính vụ năm 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Vũ Bảo – Phó Giám đốc Ban QLDA; Lãnh đạo các phòng Kế hoạch – Đầu tư, Quản lý dự án 1; Lãnh đạo các nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát.

Qua báo cáo của các đơn vị liên quan về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các hạng mục công trình; Ban QLDA nhận thấy khối lượng công việc còn khá lớn, nhất là việc phải đảm bảo hoàn thành điểm dừng kỹ thuật vượt lũ năm thứ nhất trước 31/8/2020 và tiến độ chung của dự án.

Sau khi thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện và thống nhất kế hoạch thi công cụ thể để đảm bảo hoàn thành điểm dừng kỹ thuật vượt lũ năm thứ nhất trước 31/8/2020; Giám đốc Ban QLDA yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Khẩn trương huy động tăng cường xe máy, thiết bị, nhân lực, tận dụng mọi nguồn lực, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo an toàn đúng tiến độ các hạng mục, nhất là hoàn thành điểm dừng kỹ thuật vượt lũ năm thứ nhất trước 31/8/2020, các hạng mục vượt lũ cụ thể như sau:

+ Thi công hoàn thành phần thủy công, lắp dựng 10 bộ cửa van và kéo cửa van lên vị trí chốt; trong đó, phía bờ Bắc 03 khoang: 5B, 6B, 7B (từ trụ T5B đến trụ T8B), phía bờ nam 07 khoang: 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N (từ trụ T1N đến trụ T8N).

+ Thi công hoàn thành các tấm bản đáy và thảm đá phạm vi công trình phía bắc từ trụ T5B đến trụ T8B, phía nam từ mố M1N đến trụ T8N.

– Khẩn trương tháo dỡ đê quai, vòng vây cọc ván thép; dọn dẹp vật tư, cấu kiện đúc sẵn chưa lắp đặt trên công trình; thanh thải dòng chảy, hoàn trả mặt cắt thoát lũ trước ngày 31/8/2020; thu dọn vật tư, xe máy thiết bị trên công trình, tập kết về vị trí an toàn.

– Yêu cầu các đơn vị TVGS có trách nhiệm theo dõi sâu sát, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện phần khối lượng của từng đơn vị đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Một số hình ảnh liên quan đến cuộc họp dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

 

Người viết tin: Quách Duy Quyết – Phòng QLDA1

 

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.