Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Sáng ngày 30/12/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022. 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Đạt – Giám đốc Ban Quản lý; Đồng chí Trần Trung Tín – Bí thư Đảng ủy Ban, Phó Giám đốc Ban; Đồng chí  Đỗ Vũ Bảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Ban; Đồng chí Lê Tới – Phó Giám đốc Ban cùng toàn thể viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
Đoàn Thư ký Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Đạt – Giám đốc Ban trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; Đồng chí Nguyễn Thương – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán báo cáo công tác thu chi tài chính năm 2022 và thông qua Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Đồng chí Phan Đình Thành – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2022; Đồng chí Nguyễn Văn Thiện – Chánh Văn phòng Ban thông qua Dự thảo Bảng lương của người lao động.

 Đ/c Lê Quốc Đạt – Giám đốc Ban Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023
Đ/c Nguyễn Văn Thiện – Chánh Văn phòng Ban thông qua Dự thảo Bảng lương của người lao động

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động đã tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhằm nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong công tác.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm – Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Anh Phạm Trọng Nguyên – Nhân viên Phòng QLDA4 phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức và người lao động, đồng chí Lê Quốc Đạt – Giám đốc Ban Quản lý ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của viên chức và người lao động trong từng vị trí công tác trong năm qua, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm với những khó khăn thách thức tập thể Ban Quản lý đã luôn đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các viên chức, người lao động của Ban Quản lý cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Để thực hiện tốt nghị quyết năm 2023 đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nội bộ, ứng dụng CNTT có hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện; Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp thẩm quyền về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được UBND tỉnh giao, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo niên độ 2023 và quyết toán 100% dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định; Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các dự án theo mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 để ra; Tích cực phối hợp với các địa phương để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong công tác bồi thường, GPMB các dự án; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc nội dung, mức chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự cơ quan, tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên phát huy hiệu quả.

Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Ban tiếp tục yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, từng cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của Ban đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phó.

Tại Hội nghị Giám đốc Ban công bố các quyết định khen thưởng và trao phần thưởng cho các cá nhân, tập thể xứng đáng với các thành tích đã cống hiến; Đã biểu dương 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; về cá nhân khen thưởng 92 viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 14 cá nhân được công nhận  danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 35 cá nhân được Giám đốc Ban tặng Giấy khen.

Đ/c Trần Trung Tín – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân

Đ/c Lê Quốc Đạt trao hoa và Bằng khen cho 2 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

Cũng tại Hội nghị Giám đốc Ban, Chủ tịch Công đoàn đã phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2023; kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động trong Ban tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu xây dựng Ban Quản lý ngày càng phát triển.

Đồng chí Đỗ Vũ Bảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Ban phát động phong trào thi đua năm 2023

Giám đốc Ban và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2023

Với sự thống nhất cao, 100% viên chức và người lao động thuộc Ban tham dự Hội nghị đều biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023.

Hội nghị viên chức và người lao động là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đồng thời, vận động để mỗi đoàn viên công đoàn phát huy bản chất, truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan và chỉ đạo của công đoàn cấp trên trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tố Tâm – Văn phòng Ban

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.