Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Sáng ngày 11/01/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 với sự tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Đạt – Giám đốc Ban Quản lý; Đồng chí Trần Trung Tín – Bí thư Đảng ủy Ban, Phó Giám đốc Ban; Đồng chí  Đỗ Vũ Bảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Ban cùng toàn thể viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án.

Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Quốc Đạt – Giám đốc Ban phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đoàn Thư ký

Tại Hội nghị, ông Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ông Trần Trung Tín – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trên cơ sở báo cáo được trình bày tại Hội nghị, viên chức và người lao động đã tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn đưa ra những tồn tại vướng mắc của từng dự án. Tiếp thu ý kiến đóng góp và đưa ra những biện pháp giải quyết, đồng chí Lê Quốc Đạt – Giám đốc Ban Quản lý nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023, về thuận lợi: (1) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án đã được cấp có thẩm quyền bố trí; (2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 là nền tảng, động lực để tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; (3) Công tác quản trị nội bộ được cải thiện; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất và dân chủ đang được phát huy; về khó khăn: (1) Việc tổ chức triển khai các dự án tiếp tục gặp nhiều vướng mắc, bất cập do các quy định pháp luật thường xuyên thay đổi; (2) Công tác chuẩn bị đầu tư gặp vướng mắc do liên quan đến các loại quy hoạch (Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất và các Quy hoạch khác có liên quan); (3) Vướng mắc liên quan đến công tác GPMB như: Việc xác định nguồn gốc đất đai của các địa phương còn nhiều bất cập, việc xác định giá đất thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư còn chậm; (4) Tiến độ thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 khá gấp, áp lực lớn; (5) Năng lực tham mưu và tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của một số viên chức và người lao động chưa cao.

Và để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Giám đốc Ban Quản lý dự án ông Lê Quốc Đạt cũng yêu cầu mỗi viên chức và người lao động phải tự giác, gương mẫu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc thực hiện theo đúng chức danh công tác; tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và tổ chức họp trực báo hàng tháng nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để hoàn thành các dự án do Ban Quản lý được giao quản lý trong năm 2023; Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất giữa các phòng với nhau trong đơn vị, giữa các đồng nghiệp với nhau trong chuyên môn; có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong công việc với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xác định năm 2023 là năm bản lề trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2026 và kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm 2023 sẽ quyết định đến tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án quan trọng, trọng điểm của Tỉnh; vì vậy, mục tiêu của năm 2023 là: (1) Phải hoàn thành tất cả các dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt, trong đó phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB của các dự án lớn, gắn với việc đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/12/2023; (2) Tiếp tục xây dựng tập thể Ban QLDA luôn đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp.

Với phương châm hành động là: “Quyết liệt về tiến độ; tập trung giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc; pháp lý của từng dự án phải chặt chẽ; chất lượng là then chốt”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

TỐ TÂM – VĂN PHÒNG BAN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.