Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 13/01/2021, Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2020 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong năm qua, Đảng ủy Ban Quản lý đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trực thuộc. Đảng ủy đã lãnh đạo và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Năm 2020, Đảng ủy hoàn thành các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác đã đề ra và được Đảng ủy cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị đã biểu dương khen thưởng 02 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

 

 

          VĂN PHÒNG BAN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.