Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng 5/12, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Quanh cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Hội nghị được kết nối đến có 319 điểm cầu, với hơn 37.000 đại biểu tham dự (gồm điểm cầu cấp tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện và 300 điểm cầu cấp cơ sở).

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

 Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh là một trong các điểm cầu được kết nối theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Ban, Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên, đảng viên, viên chức và người lao động thuộc Ban.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Ban Quản lý dự án ngày đầu tiên

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Ban Quản lý dự án ngày thứ 2

Chương trình Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết diễn ra trong 02 ngày, Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên, của cán bộ, viên chức và người lao động trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tố Tâm – Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.