Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 25/8/2022, Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Tới, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Ban QLDA.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đ/c Nguyễn Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, viên chức và người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Ban QLDA, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

          CHI ĐOÀN THANH NIÊN BAN QLDA

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.