Hội nghị học tập, quán triệt, kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 29/4, Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, kết luận, quy định hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đ/c Nguyễn Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lê Tới – Phó Bí thư Đảng bộ; đồng chí Đỗ Vũ Bảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Ban và toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Ban Quản lý. Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp  đảng viên, viên chức và người lao động của Ban Quản lý nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Dũng truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Ảnh, bài: Tố Tâm – Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.