Hội nghị Criem tại thành phố Đà Nẵng

Hội nghị giữa kỳ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) TRTA-8957-vie tại Thành phố Đà Nẵng

 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu đang được Ủy ban Dân tộc, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa cùng với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm đưa dự án sớm được đàm phán về các khoản vay. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của ADB (TRTA ADB) đã tổ chức hội nghị giữa kỳ nhằm đánh giá tiến độ thực hiện, thống nhất danh sách dài các tiểu dự án của dự án CRIEM và báo cáo kết quả triển khai đầu ra 3 của dự án.

 Về đầu ra 3, TRTA ADB đã lựa chọn tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện khảo sát, lập mô-đun và dự toán mẫu cho 5 tiểu dự án mẫu (bao gồm: Trạm đo dòng tự động; Trạm cảnh báo lũ sớm; Trạm quan trắc khí tượng nông nghiệp tự động; Trạm quan trắc bốc hơi tự động và Trạm vận hành an toàn hồ chứa) nhằm làm cơ sở cho các tỉnh thống nhất cách thức tổ chức triển khai cho các tiểu dự án thuộc đầu ra 3. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Dân tộc thông báo đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã có ý kiến thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án CRIEM. Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á cũng thông tin ADB đã sẵn sàng bố trí khoản vay không hoàn lại là 5 triệu USD cho đầu ra 3 thuộc dự án CRIEM và cam kết đang tiếp tục tìm kiếm bố trí bổ sung khoản vay không hoàn lại nhằm đảm bảo thành tố ưu đãi đạt ít nhất 25% đối với khoản vay không có điều kiện ràng buộc, trước khi đưa ra đàm phán. Đại diện 5 tỉnh tham gia dự án CRIEM cũng đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án và thống nhất tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian đến.

  Kết thúc Hội nghị là Biên bản ghi nhớ được đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á và 5 tỉnh tham gia dự án ký xác nhận. Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Phòng KH-ĐT

Lê Quang Vĩ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.