Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

          Chiều ngày 19/01/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 với sự tham dự của các đoàn viên công đoàn viên chức và người lao động của Ban Quản lý.

          Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Tâm Hiển – Giám đốc Ban Quản lý; Đồng chí Trần Trung Tín – Bí thư Đảng ủy Ban, Phó Giám đốc Ban; Đồng chí  Đỗ Vũ Bảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Ban, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ Ban; cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Cơ quan Ban Quản lý. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

            Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Tín – Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Ban trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; cùng các đồng chí được phân công trình bày Báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Ngoài ra, hội nghị cũng có nhiều ý kiến phát biểu của viên chức, người lao động về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và các biện pháp, giải pháp chủ yếu của từng phòng trong thời gian tới để góp phần triển khai thành công nhiệm vụ năm 2022. Tại Hội nghị, cũng đã phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2022; ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Giám đốc Ban và Đại diện Công đoàn; tổ chức đăng ký thi đua năm 2022; các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và hưởng ứng các phong trào thi đua.

Đ/c Đỗ Tâm Hiển – Giám đốc Ban tại Hội nghị
Đ/c Trần Trung Tín- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban
Đ/c Đỗ Vũ bảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Ban phát động phong trào thi đua năm 2022
Đ/c Nguyễn Văn Thức – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư phát biểu tại Đại hội

 Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động, đồng chí Đỗ Tâm Hiển – Giám đốc Ban Quản lý ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của viên chức, người lao động trong từng vị trí công tác trong năm qua, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm với những khó khăn thách thức tập thể Ban Quản lý đã luôn đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các viên chức, người lao động của Ban Quản lý cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Để thực hiện tốt nghị quyết năm 2022 đồng chí  yêu cầu tiếp tục triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh; Tiếp tục kiện toàn về công tác cán bộ gắn với công việc sắp xếp bố trí viên chức và người lao động để phát huy tốt nhất năng lực, sở trường và kinh nghiệm; Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn cơ quan, xây dựng mối quan hệ đoàn kết; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân chống tư tưởng bàng quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Mỗi viên chức, người lao động cơ quan cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tăng cường phối hợp. Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám đốc cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2021. Công đoàn đạt công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đoàn viên công đoàn tham gia phong trào thi đua; 17 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

          Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra Ban thanh tra nhân dân Ban nhiệm kỳ 2022 – 2024 với 05 thành viên đảm bảo phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024

Hội nghị cán bộ, công chức là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đồng thời, vận động để mỗi đoàn viên công đoàn phát huy bản chất, truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan và chỉ đạo của công đoàn cấp trên trong năm 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.