Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng được phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân …

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng được phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương