Dự án Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận

Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

 2. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn giao thông và giao thông thông suốt vào khu Khu sinh thái, nghĩ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch và phát triển kinh tế – xã hội huyện Tư Nghĩa.

3. Phân kỳ đầu tư:

– Giai đoạn I (năm 2018-2020 và khi Công ty Cổ phần đầu tư Hà-Mỹ Á triển khai thi công khu du lịch): Bồi thường, GPMB trên toàn bề rộng nền đường 26m; đầu tư nền đường rộng 9m (trên cơ sở nền đường cũ), mặt đường rộng 7m, công trình thoát nước ngang có khổ cống bằng khổ nền đường giai đoạn I, đầu tư đoạn cống thoát nước dọc Ø1500 nối từ cống thoát nước ngang của đường ĐT.623B có chiều dài khoảng 478m nằm bên phải tuyến và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. Riêng trong phạm vi 30m đầu tuyến, đầu tư hoàn thiện nền, mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông.

– Giai đoạn II: (sau khi khu du lịch đầu tư hoàn thiện, thu hút khách du lịch và được cấp có thẩm quyền cho phép): Đầu tư hoàn thiện các phần còn lại.

4. Quy mô xây dựng giai đoạn I:

– Cấp đường: Đường phố chính đô thị thứ yếu cấp II (TCXDVN 104-2007)

– Chiều dài tuyến L=1.322m.

– Vân tốc thiết kế: V=60Km/h.

– Quy mô mặt cắt ngang:

+ Chiều rộng nền đường: Bn=9,0m

+ Mặt đường: Bm=7,0m, độ dốc ngang mặt đường: im=2%.

(Riêng đoạn từ Km0 – Km0+55 có bề rộng nền đường: 18m, mặt đường 7mx2=14m; dải phân cách 2m; lề đường: 1mx2=2m).

+ Bề rộng lề đường: B1=1,0×2=2,0m.

– Kết cấu mặt đường: Bằng bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu 120 Mpa.

– Tần suất thiết kế: Nền đường P=4%.

– Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin=125m.

– Độ dốc dọc tối đa: Imax=6%.

– Độ dốc siêu cao lớn nhất: 7%

– Tải trọng thiết kế cống: H30-XB80.

– Hệ thống an toàn giao thông: Biển báo hiệu, sơn kẻ đường, .. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Tổng mức đầu tư giai đoạn I: 30.488 triệu đồng

7. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn I: 2018-2020.

Phòng KH – ĐT

Trần Ngọc Đạo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.