Dự án nâng cấp Tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0+00 – Km8+00

Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0+00 – Km8+00, đoạn qua xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 với các nội dung cụ thể 

 

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

2. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Quảng Ngãi được duyệt, cải thiện năng lực vận tải, tăng tính kết nối giữa 2 huyện Mộ Đức và Nghĩa Hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

3. Quy mô xây dựng:

– Cấp đường: Đường cấp IV đồng bằng (TCVN 4054-2005).

– Chiều dài tuyến: L=3.435m; điểm đầu Km1+645, điểm cuối Km45+004 tuyến ĐT.624B.

– Tốc độ thiết kế: Vtk=60Km/h.

– Mặt cắt ngang đường: Bề rộng nền đường Bn=9m, mặt đường và lề gia cố Bm=7 + 2×0,5=8m, lề đường đất Bl=2×0,5=1m; Độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường đất 4%.

– Tần suất thiết kế tuyến P = 4%.

– Mặt đường cao cấp A1 bằng Bê tông nhựa Eyc≥140MPa và Bê tông xi măng; Tải trọng trục tính toán 100KN.

– Cống thoát nước ngang bằng BTCT, tải trọng thiết kế H30-XB80, tần suất thiết kế P=4%, khổ cống bằng khổ nền đường.

– Cầu bằng BTCT dự ứng lực, chiều dài 48m, khổ cầu 12m, tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=4%.

– Hệ thống an toàn giao thông.

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Mộ Đức và huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tổng mức đầu tư: 100.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2018 – 2022.

 

 

Phòng KH – ĐT

Bích Nhực

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.