Dự án nâng cấp, mở rộng Tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 với các nội dung

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

2. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Quảng Ngãi được duyệt, cải thiện năng lực vận tải, tăng tính kết giữa 2 huyện Tư Nghĩa, Sơn Hà với trung tâm thành phố Quảng Ngãi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

3. Quy mô xây dựng:

– Cấp đường: Đường cấp IV đồng bằng (TCVN 4054-2005).

– Chiều dài tuyến: L=12.890,89m; điểm đầu giáp cầu Bàu Tré, điểm cuối giáp đường cầu tràn Thạch Nham.

– Tốc độ thiết kế: Vtk=60Km/h.

– Mặt cắt ngang đường: Bề rộng nền đường Bn=9m, mặt đường và lề gia cố Bm=7 + 2×0,5=8m, lề đường đất Bl=2×0,5=1m; Độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường đất 4%.

– Tần suất thiết kế tuyến P = 4%.

– Mặt đường cao cấp A1 bằng Bê tông nhựa Eyc≥140MPa và Bê tông xi măng; Tải trọng trục tính toán 100KN.

– Cống thoát nước ngang bằng BTCT, tải trọng thiết kế H30-XB80, tần suất thiết kế P=4%, khổ cống bằng khổ nền đường.

– Cầu bằng BTCT, tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=4%.

– Hệ thống an toàn giao thông.

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tổng mức đầu tư: 167.362 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2022.

Phòng KH – ĐT

Quang Vĩ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.