DỰ ÁN HỆ THỐNG THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (LƯU VỰC RA SÔNG TRÀ KHÚC)

Nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về xử lý nước thải của thành phố Quảng Ngãi, đảm bảo tính đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; ngày 31/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc).

Theo đó, quy mô của dự án là sử dụng hệ thống thu gom nước hiện hữu, xây dựng thêm một số trục dẫn để thu gom nước thải từ cầu Trường Xuân đến hạ lưu đập dâng Trà Khúc và một số hạng mục đầu mối cho phần thoát ra sông Trà Khúc như: Trạm xử lý nước thải, trạm bơm và cụm điều tiết. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2020 – 2022.

Việc triển khai xây dựng dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc) sẽ đảm bảo xử lý được nước thải của thành phố Quảng Ngãi thoát ra sông Trà Khúc, giải quyết được vấn đề môi trường khi phát triển đô thị hai bên bờ sông, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trong vùng, đáp ứng mục tiêu lấy dòng sông Trà Khúc làm trục phát triển cảnh quan, đô thị thành phố Quảng Ngãi trong tương lai.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng kế hoạch – đầu tư

Ngọc Đạo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.