Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến thống nhất điều chỉnh, bổ sung đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa.

Theo đó, cho phép điều chỉnh và bổ sung thiết kế bản vẽ thi công nút giao với đường sắt tại Km930+340 theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3739/BGTVT-KCHT ngày 30/8/2018; điều chỉnh giảm, không đầu tư các hạng mục trùng lặp với dự án Khu dân cư Đồng Dinh; điều chỉnh khẩu độ cống hộp thủy lợi qua kênh N8 và nâng cao độ đáy cống theo ý kiến của cơ quan quản lý thủy lợi… Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Description: D:PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ1. Dự án đầu tư xây dựng2. Nâng cấp, mở rộng ĐT Quảng Ngãi-Chợ ChùaHình ảnh thi công79db450c97a273fc2ab3.jpg

 

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 141 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2017-2020. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã bàn giao mặt bằng được 8,22/8,90Km (tính cho cả hai bên tuyến), đạt 92%; khối lượng thi công hoàn thành đến nay đạt hơn 40% giá trị hợp đồng. Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Phòng KH-ĐT

Phạm Quốc Việt

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.