Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tại Quyết định số 958/QĐ-UBND; theo đó, có 18 dự án được điều chỉnh, bổ sung lần này (có file đính kèm).

Cũng theo Quyết định trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được bổ sung 02 dự án, gồm: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc) là 76.000 triệu đồng và Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) là 900 triệu đồng; trong đó Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) là 900 triệu đồng là dự án vốn vay ADB, vốn ngân sách tỉnh là vốn đối ứng.

Việc được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 là cơ sở để thực hiện các thủ tục đầu tư như: Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư,… của dự án.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng kế hoạch – đầu tư

ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.