Diễn tập thực chiến ứng cứu, phòng chống sự cố về an toàn thông tin năm 2022

Sáng ngày 8/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức diễn tập thực chiến về ứng cứu, phòng chống sự cố về an toàn thông tin năm 2022. Tham dự diễn tập gồm có các đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 62 thành viên thuộc Đội ứng cứu an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Đ/c Đỗ Quang Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông phát biểu khai mạc

Trong 02 ngày thực hành diễn tập, các chuyên gia của VNCERT/CC đã phổ biến nội dung, cách thức diễn tập; cách thức phân tích nhật ký truy cập các dữ liệu sinh ra phục vụ trong quá trình điều tra, phân tích, ứng cứu sự cố và quy trình ứng cứu sự cố; các công cụ phục vụ tấn công tự động, bán tự động vào các hệ thống thông tin.

Chuyên gia của VNCERT/CC đang phổ biến cách thức diễn tập

Các thành viên trong Đội ứng cứu an toàn thông tin mạng của tỉnh chia thành 02 đội: 01 đội phòng thủ và 05 đội tấn công để diễn tập thực chiến đối với các hệ thống thông tin của tỉnh; Qua đó, góp phần nâng cao năng lực về an toàn thông tin của các thành viên, cũng như kịp thời phát hiện các lỗ hổng bảo mật của các hệ thống thông tin để khắc phục, vá lỗi.

05 Đội tấn công

Đây là đợt diễn tập thực chiến đầu tiên về ứng cứu, phòng chống sự cố an toàn thông tin được tổ chức tại Quảng Ngãi theo Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Đội ứng cứu thông tin
Đội ứng cứu thông tin số 5 đạt Giải nhất

                                                                                                                                                                                              Tố Tâm – Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.