Chuyển đến thanh công cụ

Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, nâng cao hiệu quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 5518/UBND-TH ngày 08/10/2019; theo đó, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành về đấu thầu và tuân thủ các nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các chủ đầu tư phải tổ chức việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và tối thiểu 15% tổng giá gói thầu; nếu các chủ đầu tư chưa đạt tỷ lệ này thì tất cả các gói thầu còn lại triển khai trong năm 2019 phải tổ chức đầu thầu qua mạng vì theo đánh giá thì kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 và 8 của năm 2019 là rất thấp, chưa đạt yêu cầu.

Trong thời gian qua, để tăng cường khả năng cạnh tranh, minh bạch và hạn chế các sai sót trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai quyết liệt việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia như: Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, Chính phủ đã xây dựng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng và thành Ban Chỉ đạo đấu thầu qua mạng để chỉ đạo, tham mưu cho Chính phủ thực hiện thành công lộ trình đấu thầu qua mạng, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phòng KH-ĐT

Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục

Lịch họp, làm việc tuần 03 từ ngày 18/01/2020 đến ngày 22/01/2020

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Lịch họp, làm việc tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

Lịch họp, làm việc tuần 01 từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

Hội nghị cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Chi bộ Văn phòng Ban kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Thị Phương Thảo

Khởi sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Kỹ thuật xây dựng và giằng chống một số cấu kiện nhà ở, công trình trong mùa mưa bão.

Tập trung triển khai hoàn trả các đường dân sinh vuốt nối của Dự án Cầu Cửa Đại phục vụ nhân dân đi lại vui xuân đón Tết năm 2021

Tổ chức kiểm định thử tải công trình cầu Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi

Vướng mắc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà

Triển khai đồng bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công công trình dự án ĐT.623B