Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, nâng cao hiệu quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 5518/UBND-TH ngày 08/10/2019; theo đó, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành về đấu thầu và tuân thủ các nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các chủ đầu tư phải tổ chức việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và tối thiểu 15% tổng giá gói thầu; nếu các chủ đầu tư chưa đạt tỷ lệ này thì tất cả các gói thầu còn lại triển khai trong năm 2019 phải tổ chức đầu thầu qua mạng vì theo đánh giá thì kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 và 8 của năm 2019 là rất thấp, chưa đạt yêu cầu.

Trong thời gian qua, để tăng cường khả năng cạnh tranh, minh bạch và hạn chế các sai sót trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai quyết liệt việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia như: Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, Chính phủ đã xây dựng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng và thành Ban Chỉ đạo đấu thầu qua mạng để chỉ đạo, tham mưu cho Chính phủ thực hiện thành công lộ trình đấu thầu qua mạng, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phòng KH-ĐT

Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Họp đối thoại với các hộ dân xã Nghĩa Kỳ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 94

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 93

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 92

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 91

Thông báo lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 90

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Buổi lấy ý kiến các hộ dân thông qua Phương án Khu tái định cư An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Kiểm tra đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện Tuyến kênh S18-2 thuộc huyện Mộ Đức

Chi bộ Phòng QLDA 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2022 theo chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu đi tới phồn vinh, hạnh phúc”

Thông tư 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, thanh và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

50 năm vang dội Ba Tơ

Tuyển dụng Nhân sự đợt 2 năm 2022

Chia tay Đồng chí Hồ Văn Hiếu và đồng chí Đặng Ngọc Lộc nghỉ hưu theo chế độ