Đầu tư xây dựng tuyến Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1.

Ngày 31/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án có qui mô đầu tư tuyến đường dài khoảng 13,3 km theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (gồm 02 đoạn tuyến: Đoạn 1 có chiều dài khoảng 0,4 km qua địa bàn xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và đoạn 2 có dài khoảng 12,9 km từ điểm cuối Cầu Cửa Đại (thuộc xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi) đến xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức); nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Dự án đi qua các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi; có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 – 2023.

          Việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến trên sẽ kết nối với đoạn tuyến đã hoàn thành trong giai đoạn 1 (đoạn Dung Quất – Trà Khúc) và Cầu Cửa Đại sẽ nhằm từng bước hoàn thiện và kết nối các tuyến ven biển của các tỉnh Quảng Nam và Bình Định hình thành nên một trục dọc ven biển, gắn kết với các vùng kinh tế trọng điểm khu vực Miền Trung, củng cố an ninh quốc phòng; tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu đô thị, các khu nghỉ dưỡng ven biển; phát triển du lịch ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Phòng kế hoạch – đầu tư

võ đình chương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.