Chuyển đến thanh công cụ

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ BAN

* Lãnh đạo Ban:

Đỗ Tâm Hiển Giám đốc
Trần Trung TínPhó Giám đốc
Đỗ Vũ BảoPhó Giám đốc
Lê TớiPhó Giám đốc

* Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Ban:

Nguyễn Văn ThiệnChánh Văn phòng;
Nguyễn ThươngTrưởng phòng Tài chính – Kế toán;
Nguyễn Văn ThứcTrưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư;
Trần Phước HậuPhụ trách phòng, Phó Trưởng phòng Thẩm định – Kỹ thuật;
Trương Đình HiếuTrưởng phòng Quản lý dự án 1;
Hoàng Minh ThiệnTrưởng phòng Quản lý dự án 2;
Võ TrungTrưởng phòng Quản lý dự án 3;
Trần Thanh TúPhụ trách phòng, Phó Trưởng Quản lý dự án 4.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *