DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ BAN

* Lãnh đạo Ban:

Đỗ Tâm Hiển Giám đốc
Trần Trung TínPhó Giám đốc
Đỗ Vũ BảoPhó Giám đốc
Lê TớiPhó Giám đốc

* Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Ban:

Nguyễn Văn ThiệnChánh Văn phòng;
Nguyễn ThươngTrưởng phòng Tài chính – Kế toán;
Nguyễn Văn ThứcTrưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư;
Trần Phước HậuPhụ trách phòng, Phó Trưởng phòng Thẩm định – Kỹ thuật;
Trương Đình HiếuTrưởng phòng Quản lý dự án 1;
Hoàng Minh ThiệnTrưởng phòng Quản lý dự án 2;
Võ TrungTrưởng phòng Quản lý dự án 3;
Trần Thanh TúPhụ trách phòng, Phó Trưởng Quản lý dự án 4.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.