Chuyển đến thanh công cụ

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG

Các Phòng chức năng nghiệp vụ Ban:

 

Nguyễn Văn Thiện       – Chánh Văn phòng Ban

Võ Trung                        – Trưởng Phòng Phát triển quỹ đất

Nguyễn Văn Thức        – Trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư

Nguyễn Thương           – Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán

Trương Đình Hiếu        – Trưởng Phòng Quản lý dự án 1

Hoàng Minh Thiện       – Trưởng Phòng Quản lý dự án 2

VP Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *