Chuyển đến thanh công cụ

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ BAN

* Lãnh đạo Ban:

Đỗ Tâm Hiển  Giám đốc
Trần Trung Tín Phó Giám đốc;
Đỗ Vũ Bảo Phó Giám đốc.
Lê Tới Phó Giám đốc.

* Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Ban:

Nguyễn Văn Thiện Chánh Văn phòng;
Nguyễn Thương Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;
Nguyễn Văn Thức Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư;
Võ Trung Trưởng phòng Phát triển Quỹ đất;
Trương Đình Hiếu Trưởng phòng Quản lý dự án 1;
Hoàng Minh Thiện Trưởng phòng Quản lý dự án 2.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *