Đại hội các Chi bộ trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 28/02 đến 06/3/2020, Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Để chỉ đạo các chi bộ, Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 29/11/2019 về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Đảng ủy khối, Đảng ủy Ban về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp ủy các cấp tới cán bộ, đảng viên tại chi bộ. Phân công Đảng uỷ viên phụ trách các Chi bộ chuẩn bị tiến hành Đại hội. Ban Thường vụ Đảng uỷ trực tiếp làm việc với cấp uỷ từng chi bộ để cho ý kiến về công tác nhân sự theo đúng quy định, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội, duyệt chương trình, văn kiện, góp ý cụ thể về đánh giá tình hình, xây dựng phương hướng báo cáo để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trình Đại hội và tiến hành Đại hội đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo Thường trực Đảng uỷ hướng dẫn chi tiết các khâu, các bước, quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Ban, các chi bộ đã bám sát kế hoạch, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, chương trình Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo đúng hướng dẫn, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét và cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi trình Đại hội.

Quá trình triển khai tổ chức đại hội, các chi bộ đã thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra: Từ ngày 28/02 đến 06/3/2020, có 06/06 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ Ban và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đề ra. Cụ thể:

Ngày 28/02/2020 tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý và Chi bộ phòng Quản lý dự án 1

Tập thể Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý

 

Tập thể Chi bộ Phòng Quản lý dự án 1

 

Ngày 03/3/2020 tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch – Đầu tư và Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán

Tập thể Chi bộ Phòng Kế hoạch – Đầu tư

 

Tập thể Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán

 

Ngày 04/3/2020 tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý dự án 2

Tập thể Chi bộ Phòng Quản lý dự án 2

 

Ngày 06/3/2020 tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Phát triển quỹ đất

Tập thể Chi bộ Phòng Phát triển quỹ đất

 

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy, đảm bảo lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Phòng Quản lý dự án 2 (Tố Tâm)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Họp đối thoại với các hộ dân xã Nghĩa Kỳ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 94

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 93

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 92

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 91

Thông báo lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 90

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Buổi lấy ý kiến các hộ dân thông qua Phương án Khu tái định cư An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Kiểm tra đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện Tuyến kênh S18-2 thuộc huyện Mộ Đức

Chi bộ Phòng QLDA 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2022 theo chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu đi tới phồn vinh, hạnh phúc”

Thông tư 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, thanh và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

50 năm vang dội Ba Tơ

Tuyển dụng Nhân sự đợt 2 năm 2022

Chia tay Đồng chí Hồ Văn Hiếu và đồng chí Đặng Ngọc Lộc nghỉ hưu theo chế độ