Vê việc đề nghị cáp vốn sứa chữa QL 1A, Đoạn tư nghĩa

Tải về :