V/v Nếu không được tham gia thị trường này thì sẽ có nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản khó có thể tồn tại.

Tải về :