“Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động”

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động” do đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: H.A

 

Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: H.A

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động” do đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – ký.

 

Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm

Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức CĐVN; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức CĐVN.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động CĐ; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh các cấp CĐ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của CĐVN thì việc triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả để kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN cũng được nhấn mạnh.

Theo đó việc phát động, tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN được Tổng LĐLĐVN ban hành hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức, phát động.

CĐ các cấp căn cứ vào chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương tổ chức ký kết, giao ước với các chỉ tiêu thi đua cho phù hợp, phấn đấu mỗi cấp CĐ đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực doanh nghiệp (DN) với mục tiêu “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính, sự nghiệp; phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hệ thống CĐ. Đổi mới, cụ thể các tiêu chí thi đua để so sánh, đánh giá kết quả thực hiện, tạo động lực thực sự trong thi đua, khen thưởng.

Việc kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, CĐ các cấp căn cứ vào chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN theo Quyết định số 1969/QĐ-TLĐ ngày 17.12.2018. Phấn đấu, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Có hình thức kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, như lớp đoàn viên 90 năm CĐVN, lớp đảng viên 90 năm CĐVN; xây dựng, lựa chọn hình thức ghi nhận phù hợp. Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; tiến hành rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, đề xuất các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đối với hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, Tổng LĐLĐVN đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế CĐ, sớm đưa vào sử dụng phục vụ đoàn viên và NLĐ. Tham gia xây dựng chính sách, kiểm tra thực hiện chính sách và chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ. Các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm CĐ”. Phấn đấu mỗi CĐ cấp tỉnh bàn giao từ 10 nhà “Mái ấm CĐ” trở lên. Phối hợp với các đối tác đã ký kết trong chương trình phúc lợi, tổ chức ít nhất 1 lần cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ tại các KCN-KCX, khu dân cư đông công nhân thuê trọ. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT trong các DN khu vực ngoài nhà nước; tăng cường đối thoại, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TƯLĐTT và các chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ. Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019, phấn đấu mỗi CĐCS lựa chọn ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho đoàn viên, NLĐ.

Tổ chức biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc. CĐ cấp tỉnh chỉ đạo, xây dựng tiêu chí, hướng dẫn CĐ trực thuộc lựa chọn, giới thiệu Chủ tịch CĐCS tiêu biểu để biểu dương tại cấp mình, xét và đề nghị biểu dương cấp Tổng LĐLĐVN. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ngoài việc tổ chức xét chọn, giới thiệu Chủ tịch CĐCS để CĐ cấp tỉnh tôn vinh, còn tổ chức hội nghị biểu dương đoàn viên xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác. CĐCS ngoài việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu để tôn vinh tại CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, có thể tổ chức các hoạt động tuyên dương đoàn viên tiên tiến tại cấp mình.

Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” và đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn”

Hội thảo khoa học “CĐVN – 90 năm xây dựng và phát triển”; biên soạn cuốn sách với chủ đề “Hoạt động CĐVN trong thời kỳ đổi mới” là một trong số những hoạt động tập trung được tổ chức dịp này. Tổng LĐLĐVN phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học, biên soạn và ra mắt cuốn sách. Các cấp CĐ căn cứ vào tình hình thực tế tại ngành và địa phương, có thể tổ chức tọa đàm để ôn lại truyền thống của CĐVN 90 năm xây dựng và phát triển.

Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN; CĐ cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, báo cáo với tỉnh ủy, thành ủy để tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN tại cấp mình với quy mô phù hợp, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm mà gắn việc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN với các hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên và NLĐ.

Tổng LĐLĐVN cũng sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn quốc và lựa chọn 10 cán bộ CĐ xuất sắc trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất, phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN tặng cho cán bộ CĐ các cấp có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐVN. Đồng thời, tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai, năm 2019.

Đồng thời tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN và đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên CĐ”. Từ CĐCS đến Tổng LĐLĐVN tổ chức các hoạt động tập trung, lan tỏa, ấn tượng trong “Tuần lễ cao điểm” từ ngày 21 đến ngày 27.7.2019. CĐCS trong cả nước đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên CĐ” vào ngày 21.7.2019 với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, chăm lo phúc lợi, văn hóa, thể thao, tuyên dương các đoàn viên tiên tiến.

Báo Lao động

BCĐ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.