Chi bộ phòng Tài chính – Kế toán tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ Hướng dẫn số 06 – HD/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Công văn số 504-CV/ĐUK ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Thông báo số 69-TB/ĐU ngày 28/7/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi về việc thống nhất tổ chức Đại hội Chi bộ phòng Tài chính – Kế toán nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chiều ngày 29/7/2022, tại Hội trường Ban Quản lý, Chi bộ phòng Tài chính – Kế toán đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025.Tham dự Đại hội có toàn thể các đồng chí đảng viên của Chi bộ phòng Tài chính – Kế toán (Tổng số Đảng viên: 10 đồng chí, trong đó: 09 Đảng viên chính thức và 01 Đảng viên dự bị).

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá quá trình lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua; phân tích những mặt làm được và chưa làm được, hạn chế và xác định rõ nguyên nhân; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; lựa chọn và bầu vào chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và số lượng phiếu bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng chí Nguyễn Thương đã trúng cử Bí thư Chi bộ phòng Tài chính – Kế toán lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Cấp ủy Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Thương hứa sẽ cố gắng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả và quyết tâm xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thắng lợi mọi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Toàn thể Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán
  Đảng viên nữ Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán

CHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.