Chi bộ phòng Quản lý dự án 3 tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Công văn số 504-CV/ĐUK ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Đảng ủy Ban Quản lý dự án) về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Được sự thống nhất của Đảng ủy Ban Quản lý dự án tại Thông báo số 66-TB/ĐU ngày 26/7/2022 về thống nhất tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý dự án 3 nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 27/7/2022, Chi bộ Phòng Quản lý dự án 3 (viết tắt Phòng QLDA3) long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Lễ chào cờ của Chi bộ phòng Quản lý dự án 3

Khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Trung – Bí thư Chi bộ Phòng QLDA3 nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành trong không khí phấn khởi khi toàn ngành Giao thông vận tải đang chuẩn bị kỷ niệm 77 năm thành lập Ngành (28/8/1945-28/8/2022) và Quốc Khánh 2/9 (02/9/1945-02/9/2022). Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo chính trị và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Chi ủy, Bí thư, Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đ/c Võ Trung – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đọc báo cáo chính trị Đại hội

Chi bộ Phòng QLDA3 hiện có tổng cộng 13 đảng viên chính thức, tập thể chi bộ luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bám sát Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng QLDA3 nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cho cả nhiệm kỳ, trong đó chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Ban Quản lý dự án và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra biện pháp, giải pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong quá trình thực hiện, Chi bộ đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; thông qua việc tự kiểm tra, theo dõi giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động, sinh hoạt của đảng viên. Qua công tác kiểm tra cho thấy, 100% đảng viên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; không vi phạm những điều cán bộ, đảng viên không được làm. Các cán bộ, đảng viên đã gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của cơ quan bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong cơ quan đơn vị.

Quang cảnh thảo luận tại Đại hội Chi bộ phòng Quản lý dự án 3
Đảng viên Chi bộ phòng Quản lý dự án 3 thực hiện quyền Đảng viên

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy khóa mới gồm 02 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; trong đó, Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Võ Trung – Trưởng phòng QLDA3 giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng QLDA3 nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

 Đồng chí Võ Trung – bên trái ngoài cùng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý dự án 3, nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, tập thể Chi bộ Phòng QLDA3 sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy đã giao.

Chi bộ phòng Quản lý dự án 3 

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN 3

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ khi lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Chuyển đổi số cần thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập

Lịch họp, làm việc tuần 32 từ ngày 8/8/2022 đến ngày 12/8/2022

Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ phòng Kế hoạch – Đầu tư tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Thành lập Tổ Nghiệp vụ rà soát thiết kế và dự toán các hạng mục công trình thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Thành lập Tổ Nghiệp vụ rà soát thiết kế và dự toán các hạng mục công trình thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Thành lập Tổ Nghiệp vụ theo dõi công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Thông báo số 182/TB-BQL ngày 04/8/2022 về việc công khai điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương

Chi bộ phòng Quản lý dự án 4 tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ phòng Quản lý dự án 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ phòng Tài chính – Kế toán tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ phòng Kỹ thuật – Thẩm định tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ phòng Quản lý dự án 1 tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ phòng Quản lý dự án 3 tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025