Chi bộ phòng Quản lý dự án 1 tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2022 – 2025, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỉ cương và đoàn kết, Đại hội chi bộ Phòng Quản lý dự án 1, nhiệm kỳ 2022-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tới – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban cùng 12 đảng viên trong Chi bộ.

Lễ chào cờ của Chi bộ Phòng Quản lý dự án 1 

Đại hội đã được nghe báo cáo: Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2022 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được thực hiện đảm bảo công khai, đúng quy định. Quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Ban đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

 Quang cảnh Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý dự án 1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tới – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban, đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ đạo đại hội tập trung vào nội dung chủ yếu: Tăng cường quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị Quyết, đường lối, chủ trương của Đảng đến từng đảng viên và quần chúng; Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế cơ quan; Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Đẩy mạnh công tác phê và tự phê bình trong tập thể chi bộ, từng cá nhân đảng viên trên tinh thần xây dựng tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu, giúp đỡ nhau; Thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ và đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

  Đ/c Lê Tới – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 3 đồng chí; đ/c Trương Đình Hiếu tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chi bộ Phòng Quản lý dự án 1 phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra, phấn đấu đạt chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng xây dựng Đảng bộ Ban ngày càng trong sạch vững mạnh.

 Cấp ủy Chi bộ phòng Quản lý dự án 1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.