Cần tập trung nguồn lực để đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động

Cần tập trung nguồn lực để đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 27.11, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu bế mạc.

Đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá, các đồng chí dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng vào các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, đề án, báo cáo và các nội dung khác của hội nghị.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành đã thống nhất cao thông qua các nội dung của Hội nghị gồm: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Nghị quyết công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới; Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Đề án khoán lợi nhuận các đơn vị kinh tế Công đoàn.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, chủ đề hoạt động CĐ năm 2019 tiếp tục được xác định là “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”. Để thực hiện chủ đề này, các cấp CĐ cần cụ thế hóa bằng những hoạt động thiết thực để chăm lo lợi ích và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); bố trí nguồn lực cần thiết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ…

Các hoạt động trong Tết Sum vầy, Tháng CN phải được thiết kế theo hướng gọn, rõ việc; tiếp tục đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà đoàn viên, NLĐ. Cấp địa phương cũng cần tham mưu Ban Thường vụ để tổ chức hoạt động này.

Về Nghị quyết liên quan đến công tác tài chính CĐ, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các cấp CĐ cần tập trung nguồn lực để đại diện bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ; xây dựng cơ sở vật chất cho tổ chức CĐ ở địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp CĐ cần đẩy mạnh công tác thương lượng TƯLĐTT; Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) cần có hướng dẫn cụ thể đối với các cấp CĐ về nội dung này…

Báo Lao động

ST

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.