Bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019 nguồn vốn ngân sách Trung ương (đợt 5) cho dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 987/QĐ-UBND giao  kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 Nguồn vốn ngân sách Trung ương (đợt 5) cho dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn.

Căn cứ kế hoạch vốn đã giao, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư phát triển.

Dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 98% giá trị hợp đồng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình; đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Phòng kế hoạch – đầu tư

Đình Thành

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.