Xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 03/02/2020, tại trụ sở cơ quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Tham dự buổi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm có các đồng chí Lãnh đạo Ban, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức, được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.

Thực hiện nghi thức Chào cờ

Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã họp tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc). Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 05 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác đế thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh buổi xem truyền hình trực tiếp

Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.