THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Thông báo tuyển dụng hợp đồng vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Cần tuyển 05 chỉ tiêu:

– 03 chỉ tiêu: Quản lý dự án và tư vấn giám sát

– 01 chỉ tiêu: Quản lý kế hoạch, đầu tư

– 01 chỉ tiêu: Thẩm định

Có Thông báo số 123/TB-BQL ngày 17/3/2022 kèm theo 123-TB-BQL-1.pdf (286 tải về)

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.