Ông Đỗ Tâm Hiển làm Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi

https://baomoi.com/ong-do-tam-hien-lam-giam-doc-bqlda-dau-tu-xay-dung-cac-cong-trinh-giao-thong-quang-ngai/r/38117862.epi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.